top of page
Search
  • Talking Packs

İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinin neredeyse tüm sektörler üzerinde büyük etkileri olduğu aşikar. Birer tüketici olarak hepimizin tüketim alışkanlıkları ve satın alma davranışı da bu süreç ile beraber ister istemez değişiklik gösterdi. Özellikle evde kaldığımız süreçte, ev dışı tüketim neredeyse bitme seviyesine gelirken, ambalajlı perakende ürünlerinin satışında ise önemli oranda bir yükselmeye tanık olduk. Şüphesiz ki, bu durumun ambalaj sektörüne olumlu katkıları oldu. Peki, önümüzdeki bu dönem ambalaj sektörü için neleri beraberinde getirecek?


Ambalaj sektörünü, güçlü ve dayanıklı bir sektör olarak niteleyebiliriz. Çünkü ürün var olduğu sürece ambalaj da var olmaya devam edecek. Ambalajın en temel özelliği, ürünü dış etkenlerden koruması ve ürünü her türlü bozulmaya karşı güvence altına almasıdır. Bu temel özelliğin, içerisinde bulunduğumuz süreçte ambalajı vazgeçilmez kıldığı tartışılmaz bir gerçek. Özellikle Covid-19 tehdidiyle, tüketiciler olarak artık açıkta satılan ürünlere karşı her zamankinden daha mesafeli davranmaya başladık.


Perakende tarafında yer alan markaların artan tüketici talebiyle, üretim oranı ve çeşitliliği de artıyor. Bu sebeple, özellikle gıda ambalajı üretiminde ciddi bir talep artışı olacağını düşünüyoruz.


Covid-19’un sanal pazarlara olan tüketici ilgisini arttırdığı da açık bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda online alışveriş oranları da büyük bir ivme ile artış olduğunu biliyoruz. E-ticaretin bu süreçte önemli bir büyüme kaydettiğini ve birçok işletmenin kepenk kapatarak satışlarını online platformlara taşıdığını söyleyebiliriz. Tüketicinin ürüne dokunan ilk kişi olmayı istemesi, satıcının ürün kaybı veya hasarı en aza indirgemek istemesi gibi sebeplerin, ambalajlı ürünlere oluşacak olan potansiyel talebi arttıracağına inanıyoruz.


Peki, Covid-19 ambalaj sektörü için fırsatlar yaratırken, ambalaj iletişiminin rolü ne olacak?


Kuşkusuz bu süreç herkes için “güven” kavramının önemini büyük ölçüde arttırdı. Pandemi sürecinin öncesinde, fiyat odaklı tüketicilerin artık güven odaklı olan tutumlarını gözlemledik. Markaların güven oluşturmaya çalışırken tüketiciler ile iletişim kanallarının sınırlanmış olması, alternatif iletişim yöntemlerini aklımıza getiriyor. Tüketiciye sunulan ürünlerin vaatlerinin yanı sıra, markanın mesajlarını da taşımaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle markaların daha fazla ambalaj iletişimine yöneleceklerine inanıyoruz. Hem markaların tüketicileri ile iletişiminin geliştirilmesi, hem de pandemi sürecine maruz kalan kitlelerin stresle mücadele etmelerine yardım edilmesi noktasında, ambalajı etkili bir araç olarak görüyoruz. Üstelik tüketicilerin satın alımlarında, ayrıca temkinli davrandıkları bu dönemde, markaların müşteri odaklı bu tutumu ile sürecin iki taraf için de kolaylaşabileceğini öngörüyoruz. Markanın güvenilirliğini tüketiciye anlatan ambalajların ön plana çıkacağına, daha önce hiç olmadığı kadar ürüne değer katarak, satışlarını arttıracağına inanıyoruz.

6 views0 comments
  • Talking Packs


The packaging plays a significant role for brands in creating a strong relationship with the final consumers and reaching the target groups in right and effective way. While there are many similar products in the market, there are important reasons for consumers to strengthen their brand loyalty and why they prefer certain brands.

According to the product group, taking into account the habits and preferences of the consumers, giving the message of the brands in a creative and attractive manner, provide advantage to the brands in the market among their competitors.


Let's take a look at the 2019 trends in packaging designs that play an effective role in consumer perception and purchasing habits;

1. Simplicity / Minimalism:

Minimalist designs recently have taken over consumers. In 2019, consumers will directly be guided to the product through simple designs only told with colors or symbols. With a correct and efficient design, packaging deliver the message directly to the consumer and they are capable of personalizing the bond with the product.


2 . Gradients:

We have seen the use of gradients of one or several different colors in many brands in recent year to show both the predominant tones of colors and transparency in the packaging. This year we will continue to see different color combinations in more different product groups. The trend that reflects different features in seasons or in different periods with different colors and identifying the user and product groups is mostly seen on shelves.


3. Nude / Pastel Tons:

Recently, the shades of different pastel colors play a decisive role in the design of packaging in determining product groups. These colors, which have a soft, warm but also fresh effect, are used in combination with colors white and cream. Designs completed with minimal labels and typographies positively affect the consumer's perception and interpretation on the product.

4. Vintage:

We often encounter vintage illustrations and typographic works in the design of many brands to offer their own products for the periodical re-sales with old packages. Brands that relate to the consumer through the longing and experience of the past and the old, also emphasize the issues of experience and reliability.


5. Functionality:

Besides the color and typography in the packaging designs, the structure of the packaging, the difference in material and its usefulness has become one of the factors that attract attention and cause the consumer to examine the product. Packages that are easy to carry, flexible, designed in different formats and long-term usable smart packaging also satisfy producers in terms of costs


#packaging #packagingdesign #trends2019

119 views0 comments
  • Talking PacksAnuga 2017 Food Fair which is considered as globally one of the most significant fairs, was realized in October in Cologne city of Germany. The fair, opened its doors to visitors with motto of “Taste the Future” hosted approximately 165 thousand participants from 7 thousand 405 managements from 107 countries.

As Talking Packs, we were there at recent October. We did not leave our customers alone, we visited them. We had the opportunity to meet valuable participants as well as our full-fledged market research. At the same time, we had the opportunity to speak with many visitors. Our visit to Anuga contributed to discovering innovations in the sector. In addition to all these, we had the opportunity to taste different flavors.

It is always good to be open minded to innovation and change! See you in our different experiences...

12 views0 comments
bottom of page